Použitie sušiarne v zariadení na výrobu rybej múčky

- Jun 14, 2018-

Sušička je akýsi druh rybacieho zariadenia. Počas spracovania rybej múčky je potrebné použiť sušičku na sušenie. Ako funguje sušička?

Sušička pozostáva z horizontálneho plášťa a rotujúceho hriadeľa s vykurovaním parou. Hriadeľ je privarený vykurovacou doskou. Doska je vybavená nastaviteľnými čepeľami. Pri rotácii šachty sa rybia múčka úplne premieša a zmieša pod kombinovaným pôsobením lopatiek a cievky, takže rybej múčka je maximálne v kontakte s povrchom dosky hriadeľa. Sekundárna para vzniknutá po zahriatí je vypúšťaná z hornej komory skrine cez pilotný kanál. Kanál udržiava mierny stupeň vákua, takže para netečie. Súčasne sa zabráni vdýchnutiu viacnásobného studeného vzduchu a para vstupuje z axiálneho konca prívodu krmiva. Kondenzát vyteká z konca hriadeľa výstupu prášku.

Toto je použitie sušičky v zariadení na výrobu rybej múčky. Ak chcete kúpiť kvalitné rybí múčky, tešíme sa na kontakt s Vami!