Aplikácia sušičky v strojoch na výrobu rybej múčky

- May 08, 2019-

Sušička je jedným zo zariadení pre rybiu múčku. V procese spracovania rybej múčky je potrebné ju sušiť v sušičke. Ako teda funguje sušička?

Sušička pozostáva z ležiaceho vonkajšieho puzdra a rotujúceho hriadeľa s parným ohrevom. Hriadeľ je zváraný vykurovacou doskou s nastaviteľnými lopatkami. Keď sa hriadeľ otáča, rybia múčka sa úplne premieša a zmieša pri kombinovanom pôsobení lopatiek a cievok, takže rybia múčka je v maximálnom kontakte s povrchom rotujúcej platne. Sekundárna para vytvorená po ohreve je odvádzaná z hornej komory vonkajšieho puzdra cez potrubie na vedenie vzduchu a potrubie udržuje slabý podtlak, takže para neuniká, a zároveň sa vyhýba vdychovaniu väčšieho množstva studeného vzduchu, a súčasne sa zabráni vdychovaniu väčšieho množstva vzduchu. para vstupuje z konca hriadeľa napájacieho otvoru. Kondenzovaná voda sa vypúšťa z konca hriadeľa výstupu prášku.

Toto je aplikácia sušičky v zariadení pre rybiu múčku. Ak chcete kúpiť kvalitné rybie múčky zariadenia, tešíme sa na rokovaní od vás!