Viete, ako sa starať o potravinárske stroje?

- Mar 13, 2019-

S neustálym napredovaním a rozvojom spoločnosti sa zvyšuje používanie potravinových zariadení, takže každodenná údržba zariadení je čoraz dôležitejšia.

Po prvé, mali by sme sa dobre starať o každodenné údržbárske práce, ako je doplňovanie paliva, čistenie, úprava a antikorózna ochrana po odstavení. Kontrola a údržba ľahko ovládateľných častí a kľúčových častí.

Potom dôkladne vyčistite exteriér, skontrolujte opotrebovanie, vymeňte opotrebované diely a vyhnite sa zbytočným problémom. Tankovanie, mazanie, čistenie. Upravte vyrovnávaciu vôľu každej časti a nastavte brzdnú silu. Upevnite časti každej časti. Skontrolujte spoľahlivosť rôznych bezpečnostných zariadení a oceľových drôtov. Dôležité súčiastky a diely by mali byť včas demontované a skontrolované.

Opotrebované a poškodené diely opravte alebo vymeňte. Počet všetkých maliarskych a tlačiarenských zariadení musí byť štandardizovaný. Dúfame, že každý môže stroj lepšie využívať, rozumieť príslušným znalostiam dennej údržby a bezpečne ho používať.