Výkonnostné charakteristiky zariadenia na varenie rybacej múčky

- Jul 24, 2019-

1 Pri automatickom ovládaní podávacieho zásobníka sa hladina materiálu automaticky reguluje, aby sa zabezpečilo, že napájací otvor varného stroja je vždy naplnený materiálmi, čím sa zabezpečí rovnomerný a nepretržitý proces varenia.


2 Vnútorné zahrievanie šachty a nepriame zahrievanie medzivrstvy škrupiny zabezpečujú, že surové ryby sa varia a varia, aby sa zabránilo vzniku veľkého množstva kondenzovanej vody, ktorá sa vytvára priamym vstrekovaním pary, čo spôsobí stratu bielkovín z rybej múčky.


3 Výkon prispôsobuje motor plynulej regulácie rýchlosti tým, že mení rýchlosť varného stroja tak, aby vyhovoval požiadavkám výrobného procesu v rôznych ročných obdobiach, rôznym druhom rýb a zmenám veľkosti rýb.


4 Pomocou automatického hydrofóbneho systému sa kondenzát pary úplne regeneruje do kotla, čo výrazne zlepšuje využitie kotla a znižuje energetické straty.


5 Automaticky nastavte tesnenie kompresie na oboch koncoch vretena, aby ste zabránili vytečeniu alebo vytekaniu digestora, a udržujte hygienu v interiéri v dielni.


6 Vybavený oceľovou konštrukčnou základňou, nie je potrebné poskytovať betónové základy a môže ľubovoľne meniť montážnu polohu