Zariadenia na úpravu zápachu z rybej múčky môžu šetriť zdroje, čo je dôležitý základ pre ľudí, ktorí ju používajú. Aký je teda jeho energeticky úsporný výkon?

- May 05, 2019-

1. Rýchlosť reakcie je rýchla, doba zdržania je veľmi krátka (len niekoľko sekúnd), účinok ošetrenia je dobrý a páchnuca látka sa môže úplne rozložiť za podmienok kontrolnej reakcie.

2, štart a stop je veľmi rýchly, pripravený na použitie, nie je ovplyvnený teplotou, neexistuje žiadny biologický biocharm a kultivačný proces, operácia je veľmi jednoduchá, samozrejme, nie je potrebné posielať na plný úväzok zamestnancov na stráž a zachrániť pracovnú silu.

3, štruktúra je jednoduchá, podlahová plocha je malá, môže byť tiež priamo postavená nad zdrojom znečistenia, žiadne ďalšie zamestnanie.

4, reakčný proces potrebuje len elektrinu, nie je potrebné pridávať ďalšie pomocné chemikálie a plnivá, čo môže výrazne ušetriť prevádzkové náklady.

Vyššie uvedené štyri body sú výkon zariadenia na spracovanie zápachu rybej múčky šetriť zdroje, splnil vaše požiadavky?