Časté chyby a bezpečnostné opatrenia na baliacom stroji potravín

- Jul 15, 2019-

Bez ohľadu na mechanické zariadenie, bez ohľadu na to, koľko sa cena zariadenia v priebehu používania, viac či menej objavia nejaké chyby. Za normálnych okolností môže každodenná údržba a údržba baliaceho stroja obsluhou tiež znižovať pravdepodobnosť zlyhania. Ak dôjde k chybe, je potrebné ju včas opraviť a udržiavať, čo môže tiež znížiť pravdepodobnosť zlyhania v budúcnosti. Poďme hovoriť o tom, ako by sme mali riešiť zlyhanie stroja na balenie potravín vankúšov.

Najprv sú tu známky zvrásnenia pri tesnení: V tomto okamihu sa zvýši rýchlosť baliaceho stroja alebo sa zníži teplota a materiál fólie sa vymení a problém sa dá vyriešiť.

2. Keď sa rez narezie na produkt: V tomto okamihu je potrebné zladiť farebný kód baliaceho stroja s pevným farebným bodom baliacej fólie alebo upraviť prednú a zadnú polohu dopravnej kŕmnej časti, a zároveň stred tesniaceho noža je uprostred výšky produktu. ,

3. Ak sa poloha rezu líši od farebnej značky: V tomto okamihu je potrebné upraviť citlivosť stroja na vankúšové balenie v príručke a súčasne prepnúť režim sledovania na „sledovanie rezu“.

Uvedené tri typy sú iba malou časťou porúch, ktoré sa vyskytnú počas používania. Aj keď sú to všetky menšie problémy, ak sa s nimi bude zaobchádzať nesprávne, spôsobia väčšie škody na baliacom stroji, takže keď sa čo najlepšie využijú. Pri opravách a údržbe venujte pozornosť baliacemu stroju.