Inštalácia a použitie výrobnej linky mexickej tortilly

- Dec 03, 2019-

Táto jednotka by sa mala inštalovať v suchej, čistej, svetlej a hygienickej miestnosti s výkonom 380 V a uzemnením. Umiestnený v plochej miestnosti, najmenej 1,2 metra od steny, ľahko ovládateľný a opraviteľný.

1, inštalácia stroja

(1) Vyčistite a dezinfikujte časti prichádzajúce do styku s potravinami.

(2) Poradie umiestnenia stroja je 1 blokovač cesta 2 dopravníkový stôl 3 lis na koláčový koláč 4 bočná pec 5 chladiaci stojan 6 na počítanie plošín. Po umiestnení odskrutkujte všetky stroje, aby ste zaistili všetky stroje.

(3) Správne pripojte trojfázové napájanie striedavým prúdom (trojfázová štvorprúdová ochrana proti nadmernému prúdu) a stojan by mal mať dobré uzemnenie (hĺbka uzemnenia nie je menšia ako 1 m).

主图2