Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa výroby mexickej tortilly

- Dec 06, 2019-

1.Udržujte ruky mimo dosahu pohyblivých valcov, aby ste predišli nehodám.

2. Motor, ovládač a kontaktná hlava napájania atď. Sa snažte vyhnúť umývaniu vodou.

3.Ak sa výrobok nepoužíva dlhšiu dobu, vypnite hlavný zdroj napájania , mal by byť skladovaný v suchom prostredí, ktoré nie je žieravé, a nesmie sa dostať do kontaktu s korozívnymi materiálmi, aby nedošlo k jeho poškodeniu.