Účel a spôsob sušičky rybej múčky

- Aug 28, 2019-

Zariadenie na sušenie rybej múčky sa v sušení krmív často používa. S rozvojom krmivárskeho priemyslu sa vyrobilo veľa nových zariadení na sušenie krmív. Tento dokument poskytuje niektoré nové zariadenia na sušenie krmiva a spôsoby použitia. Lepšia účinnosť sušenia krmiva sa dosahuje pomocou technológie sušenia najnovšieho sušiaceho zariadenia.

Účel a spôsob sušičky rybej múčky Účelom sušenia krmiva je odstrániť prebytočnú vodu zo zložiek krmiva na účely balenia, prepravy, skladovania, spracovania a použitia. Existuje veľa klasifikačných metód pre sušičky, ktoré sú klasifikované podľa štruktúry sušičky. Bežne používané sušičky zahŕňajú sušičky rozprašovaním, sušičky s fluidným lôžkom, sušičky s prúdením vzduchu a bubnové sušičky.