Pravidelná údržba odvápňovacieho stroja

- Jul 22, 2020-


Po určitom čase používania váhového stroja je potrebné vykonávať pravidelnú a starostlivú údržbu, aby sa zabezpečilo normálne a efektívne odvápnenie stroja. Metódy a obsah údržby zahŕňajú najmä:


1. Pred údržbou sa musí najprv vypnúť napájanie stroja a údržba sa nesmie vykonávať pri zapnutí alebo prevádzke.


2. Pri čistení zariadenia môžete stroj utrieť vlhkou utierkou. Namiesto umývania vodovodnými hadicami vyčistite zvyšky v každom mŕtvom rohu pomocou kefy. Ak čistenie nie je čisté, zostatok po dlhej dobe zhnije a ovplyvní hygienu.


3. Po dlhšom používaní, najmä pri nových strojoch, skontrolujte, či nie sú uvoľnené skrutky a spojenia každej časti, a ak sú uvoľnené, včas ich vyriešte.


4. Ak narazíte na neobvyklé javy alebo neobvyklý zvuk používaného stroja, mali by ste stroj okamžite zastaviť kvôli kontrole. Nenechajte stroj bežať s poruchou, aby ste predišli iným poruchám.


automatic descaling machine2