Hlavné zloženie zariadení na výrobu rybej múčky

- Jun 14, 2018-

Bežná prevádzka zariadenia na výrobu rybej múčky úzko súvisí so zložením každej časti. Ďalej vás Xiaobian stručne predstaví!

Zariadenie na rybej múčku, známe aj ako zariadenie na sušenie rybích múčnikov, pozostáva z horizontálneho plášťa a rotujúceho hriadeľa s vykurovaním parou. Vykurovacie cievky sú privarené na hriadeľ a ejektorové dosky sú namontované na diskoch. Pracovná účinnosť zariadení na rybej múčky je mimoriadne vysoká. Počas práce môže ohrievať rybiu múčku a presúvať zahriatie rybej múčky pozdĺž prachového konca. Zariadenie na rozdeľovanie pary vo vnútri hriadeľa môže rovnomerne rozdeliť paru na každý ohrievací disk. Prietok pary a kondenzovanej vody v cievkach na obidvoch stranách disku tak, aby vyhrievaný disk udržiaval konštantnú vysokú teplotu.

Zariadenie na výrobu rybej múčky dokončilo vyššie uvedené kroky na dokončenie operácie. Účinnosť práce a efekt využitia sú zjavne zlepšené a viac v súlade s praktickými potrebami ľudí.