Inštalácia vybavenia 2

- Dec 01, 2020-

Elektrické inštalácie

Pokyny na inštaláciu elektrického zariadenia:

GG <1>Pred inštaláciou stroja musí byť hlavné napájanie vybavené prerušovačom zemného spojenia (GFCI).

GG <2>Priemer elektrického vedenia musí byť dostatočne široký.

GG <3>Inštalatéri musia absolvovať odborné školenie.

1.Údržba a bezpečnosť elektrického zariadenia:

Počas opravy musí byť napájanie vypnuté a odpojené od elektrickej siete.

Opravy, ktoré musia absolvovať odborné školenie, majú oprávnenie na údržbu a opravy stroja.

2.Elektrické bezpečnostné prevádzkové pokyny

GG <1>Okruh sa nesmie meniť okrem vyškolených a kvalifikovaných odborníkov

GG <2>Program PLC sa nesmie meniť bez súhlasu výrobcu stroja

GG <3>Elektrická skrinka s ochranným spínačom sa nesmie meniť, natož vymeniť za väčšiu.

3.Preprava, preprava a skladovanie elektrických zariadení

GG <1>Počas prepravy sa stroj nesmie rozoberať a elektrické časti v elektrickej skrini sa nesmú stlačiť.

GG <2>Elektrické zariadenie musí byť udržiavané v rovnováhe, vibrácie musia byť čo najviac znížené a zariadenie nemôže byť pri preprave pod obrovským tlakom.

GG <3>Skladovacie miesto musí byť rovné, bez vody a slnečného žiarenia.

Inštalácia vzduchového okruhu

Systém vzduchových obvodov

Systém vzduchového okruhu pozostáva hlavne z pneumatického FRL, solenoidového ventilu a valca. Funkciou pneumatického FRL je čistenie a nastavovanie stlačeného vzduchu, ktorý je do systému vzduchového okruhu, a potom pridávanie rozprašovacieho mazacieho oleja do stlačeného vzduchu. Funkciou solenoidového ventilu je ovládanie valca a následné zabezpečenie toho, aby všetky časti systému vykonávali zodpovedajúce činnosti.

79797979

Obrázok vzduchového okruhu


1 、 Filter 2 、 Nastavovací ventil 3 、 Tlakomer

4 At Prístroj na rozprašovanie mazania 5 M Muter

6 、 Elektromagnetický ventil 7 、 Škrtiaca klapka 8 、 Valec