Ľudská činnosť spôsobiť zmeny v správaní rýb a vplyv na ekologické mechanizmy Odhalenie

- Dec 25, 2020-

image

15. decembra časopis "Globálna biologická zmena" zverejnil na internete najnovšie výsledky výskumu, ktoré spoločne zverejnili čínski a európski vedci o vplyve zmien v správaní rýb spôsobených ľudskou činnosťou na štruktúru ekosystému. Tento výsledok prvýkrát ukazuje, že zmeny v správaní rýb spôsobené ľudskou činnosťou sú univerzálnym mechanizmom vedúcim k zmenám v štruktúre populácie a ekosystému. Tento výsledok lepšie vysvetľuje mnoho prírodných javov, ktoré sa vyskytli, ako sú zmeny v štruktúre populácie sladkovodných rýb oschu vo Švédsku.

Rozmanitosť, rozsah a intenzita ľudskej činnosti výrazne menia ekologické prostredie. Ak berieme ryby ako príklad, veľké množstvo experimentov ukázalo, že otepľovanie klímy, ťažké kovy, častice mikroplastov, drogové hormóny, hluk atď.

Výsledky tímu majú dôležitú referenčnú hodnotu na preskúmanie ochrany štruktúry a funkcie ekosystému v rámci činnosti viacerých faktorov a majú významný hlavný význam pre riešenie ochrany biodiverzity, invázie a ochrany druhov a riadenia a rozvoja morských zdrojov rybolovu.