Zákazníci z Blízkeho východu prichádzajú do zákazníckeho závodu našej spoločnosti!

- Sep 17, 2019-

16. septembra 2019 nás navštívili zákazníci z Blízkeho východu, ktorí plánujú kúpiť výrobnú linku tortilly. Naša vedúca technológia, vynikajúca kvalita, prvotriedny servis, silná kvalifikácia a reputácia spoločnosti, dobré vyhliadky v oblasti rozvoja priemyslu, ktoré všetky priťahujú zákazníkov. sú ochotní s nami dlho spolupracovať! Naša obchodná riaditeľka, pani Alice, srdečne privítala klienta a zariadili podrobný proces prijatia. V sprievode pani Alice klientka skontrolovala našu továreň. Potom usporiadali trojhodinové stretnutie. Naši technici odpovedali na otázky zákazníkov podrobne a ich trpezlivosť, bohaté odborné znalosti a vynikajúce pracovné schopnosti na neho zanechali hlboký dojem.

Nakoniec klient a obchodný riaditeľ diskutovali o budúcej spolupráci medzi oboma stranami. Obidve strany dúfajú, že v budúcnosti dosiahnu vzájomne prospešné projekty rozvojovej spolupráce!