27 2020 sme v máji {@ 0}} otestovali a skontrolovali výrobnú linku v Tortille pre európskych zákazníkov pomocou živého videa v továrni.

- May 28, 2020-

S cieľom vyriešiť problém nepríjemností pre zahraničných zákazníkov, ktorí prišli do spoločnosti skontrolovať a prijať výrobnú linku tortilly počas epidémie, a zabezpečiť, aby boli stroje dodané včas, náš obchodný riaditeľ Jenny používa živé vysielanie videa a online kontrolu uzavrieť vzdialenosť so zákazníkom, hlboko komunikovať a uspokojiť zákazníka Viacnásobné potreby.

Úspešne sa spojili so zákazníkmi v Európe. Prostredníctvom živého videohovoru bola na mieste testovaná výrobná linka tortilla kôry, aby sme odpovedali zákazníkom' pochybuje. Zákazníci môžu každému produktu porozumieť prostredníctvom online údajov o operáciách pre diaľkové prijatie.