Spracovanie slnečnicových semien všade tam, kde mlátia mlátiace stroje do priemyslu

- Dec 02, 2020-

Potravinárske stroje a zariadenia tento originálny v posledných rokoch, s vylepšením spotreby na trhu, zdravím a výživou a chuťou chutia rôzne orechy orechy trieda jedlo pre voľný čas veľa spotrebiteľov vítajú slnečnicové semená, pretože dôležitý segment kategórie orechov orechy bol privítaný súčasný trh sa trh neustále rozširuje, priemysel slnečnicových semien sa stal jedným z dôležitých spôsobov rozšírenia farmárov' príjem zbohatnúť a mláťačka na slnečnicové semená naďalej núti priemyselný rozvoj, mláťačka na slnečnicové semená, ľahko prepája mlátičku s krídlami vedy a techniky.

Pražené semená a orechy sú orechy, ktoré sa označujú ako rastlinné ovocie po sušení. Jedná sa o slnečnicové semená, arašidy, vlašské orechy, gaštany, kešu mandle, a tak ďalej v porovnaní s vyspelými krajinami je konzumácia orechov u nás ako celok nie je vysoký, so stabilným zlepšovaním obyvateľov' úroveň príjmu, zdravie spotrebiteľa diéta povedomie sa postupne posilňovalo, trh s obrovským potenciálom predpovedá, že do roku 2025 bude odvetvie orechov orechov u nás veľkosť trhu alebo dosiahnuť 185,5 miliárd juanov slnečnicových semien ako orechy orechy bežná segmentačná kategória, pretože jeho cena hmotná výhoda chutí a bohatá na nenasýtené mastné kyseliny

Na trhu je v posledných rokoch vítaný rad vitamínov a stopových prvkov, ako napríklad výhoda, s rýchlym rozvojom potravinárskeho priemyslu, všade kvitnú hlavne slnečnicové semená primárneho spracovania a hlboké spracovanie hlboko spracovateľských podnikov, slnečnicové výrobky na trhu bude stále viac a viac bohatý, môže uspokojiť diverzifikovaný dopyt spotrebiteľov, ale obava je, že slnečnica bez ohľadu na spracovanie, mlátenie je v poslednej dobe nevyhnutné, náhodne vidieť slnečnicové semienko mlátiace video robí autora neprestajne prekvapeným, veľa farmárov vo videu v melónových jadierkach po pás v halde, úplne doľava

Pravé dve palice sa striedajú a bijú sa nonstop, aby dosiahli účel mlátenia slnečnicovými semenami, nepochybne, hoci tradičné ručné ovládanie môže dosiahnuť účel mlátenia slnečnicovými semenami, len sa spoliehať na to, že účinnosť mlátenia slnečnicových semien nie je vysoká, menšia kapacita a vysoké náklady na pracovnú náročnosť, zároveň sú mláťačky efekt nie je ideálny, slnečnicové semená sú lámané alebo mlátené bez sieťky, aby sa vyriešil problém s umelou výmenou slnečnicových semienok za kožu vyššie, pšenica alebo kukurica kombajn s farmármi zvyknutými na slnečnicu upravený tak, aby súčasne zbieral viazací mlátič pšenice alebo kukurice na dosiahnutie účelu mlátenia slnečnicového semena

Pretože však plodiny ako pšenica alebo kukurica a slnečnicový tanier tvarujú rozdiel, je rozdiel veľmi veľký, efekt mlátenia slnečnicového semena nie je dobrý a rýchlosť lámania je vyššia, jeho celistvosť nie je vysoká, dokonca ani tam je slnečnicový tanier slnečnicových semien na mlátičkách problémov v posledných rokoch, s podporou štátnej a vládnej politiky a pod podmienkou veľkého počtu presunov pracovných síl v poľnohospodárstve, v celej krajine aktívne podporovať inteligentnú mechanizáciu obilných plodín, stroj na zber obilia mechanické zariadenia, ako je celkový dynamický rast, typ zariadenia je bohatý, podľa pochopenia, ktorý bol uvedený na trh v súčasnosti, sa venuje mláťačkám na slnečnicové semená, nastaveniu mláťačiek

Skríning a tak ďalej, vysoká rýchlosť, vysoká účinnosť, dobrý účinok, zníženie intenzity práce, zníženie nákladov na prácu a zlepšenie kvality bývalej umelej mlátenia slnečnicového semena, vysoká cena, ale nízka rýchlosť, nízka účinnosť, nestabilná kvalita mlátička na slnečnicové semienko teraz zakúpená,

Jedzte do riadkov slnečnicového taniera, slnečnicové semená môžu s vysokou účinnosťou rýchlo mlátiť a mlátiť, znižovať náklady na pracovnú silu a zabezpečovať kvalitu mlátenia bez poškodenia bez poškodenia kože radového semena. Kvalitné slnečnicové semienko tiež môže predávať dobrú cenu a poľnohospodári slnečnice uviedli, že v súčasnosti je radosť z toho, že sa slnečnicový priemysel stáva novou silou dediny z chudoby, ktorá zbohatne, nielen že prinesie výhody poľnohospodárom, a k migrujúcim pracovníkom prišlo viac miestnych obyvateľov' príjem na rozšírenie kanálu nových bohatých

Pokiaľ ide o dividendy pracovnej sily, postupne na pozadí vysokých mzdových nákladov a modernizácie spotrebiteľov budú pokračovať rastúce požiadavky trhu na vysoko kvalitné slnečnicové semiačko, mlátiace stroje na slnečnicové semená, v mlátiacom procese energetický priemysel na vysoko efektívny, kvalitný a s vysokou pridanou hodnotou transformácia smeru, ekonomický prínos je dobrý.