Musíme sa starať o váhy pravidelne

- Jun 14, 2018-

Po dlhšom používaní stupnice musíme starostlivo dodržiavať dobu, aby sme zabezpečili, že stroj bude môcť normálne a efektívne odstraňovať váhy. Metódy a obsahy údržby zahŕňajú najmä:

1. Pred údržbou vypnite napájanie zariadenia a nikdy nepokračujte v údržbe pri napájaní alebo behu.

2, pri čistení stroja môžete na utieranie stroja použiť mokrý uterák. Nemôžete použiť vodnú kefu na vyplachovanie vody. Môžete použiť kefu na čistenie mŕtvych miest. Ak nie je čistenie čisté, tieto zvyšky po dlhšej dobe hnijú, čo ovplyvňuje hygienu.

3, po uplynutí doby používania, najmä nových strojov, by mali skontrolovať skrutky a spojenia na rôznych častiach sú voľné, zistilo, že voľné by mali byť okamžite vyriešené.

4. Ak sa počas používania vyskytnú nezvyčajné javy alebo ak je zvuk stroja nezvyčajný, stroj ihneď zastavte a nechajte stroj bežať s poruchou, aby ste sa vyhli ďalším poruchám.