Aké sú metódy automatického rezania rýb na krájanie

- Jun 14, 2018-

1. Stroj by mal byť umiestnený na stabilnom mieste. Stroj na kolesách by mal uzamknúť kolieska.

2. Potvrďte, že na vstupe stroja nie je žiadna cudzia látka. Pripojte napájací zdroj a uzemňovací kábel podľa pokynov na obrazovke.

3. Keď je zariadenie v prevádzke, nevkladajte ruky do zariadenia. Ak sa náhodou dostanete do vášho oblečenia, stlačte tlačidlo núdzového zastavenia.

4. Po použití stroja skontrolujte, či ste pred čistením odpojili napájanie; časť okruhu sa nedá vyčistiť. Pri odstraňovaní a umývaní dávajte pozor na ostré časti, ako napríklad rezačka.

Ak používate stroj na krájanie krájaných rýb, najskôr vyprázdnite stroj, aby ste skontrolovali, či je nejaký abnormálny zvuk alebo nie. Ak je vo voľnobehu, môže sa použiť. Všimnite si, že pred uvedením zariadenia do prevádzky nesmie byť žiadna nečistota na skupine nožov. Operátori by mali venovať pozornosť pri kŕmení materiálov. Udržujte bezpečnú vzdialenosť so skupinou nožov. Keď stroj beží, nemôžete na to zabudnúť drevenú palicu. V opačnom prípade to spôsobí poškodenie stroja. V závažných prípadoch môže ohroziť osobnú bezpečnosť.